צירוף מקצועות עיוני, צירוף מקצועות (כימיה פיזיקה ביולוגיה) – كيمياء فيزياء بيولوجيا