רכז/ת השכבה

 • רכז/ת: וליד מנצור

כיתות השכבה

 • 4
  מחנכ/ת: احمد عويسات

 • 5
  מחנכ/ת: افنان خطيب

 • 1
  מחנכ/ת: عبد الفتاح عبد الحي

 • 2
  מחנכ/ת: فادية خطيب

 • 3
  מחנכ/ת: عبد القادر سمارة

 • 6
  מחנכ/ת: عبد الطيف خيط

 • 7
  מחנכ/ת: حنين عبد الحي