רכז/ת השכבה

 • רכז/ת: אמגד חמדאן

כיתות השכבה

 • 1
  מחנכ/ת: عثمان منصور

 • 2
  מחנכ/ת: يوسف منصور

 • 3
  מחנכ/ת: احلام قاسم

 • 4
  מחנכ/ת: منال قشوع

 • 5
  מחנכ/ת: صالح عبد الحي

 • 6
  מחנכ/ת: حنين فضيلي

 • 7
  מחנכ/ת: ايمن ناصر