על בית ספר

בית ספר תיכון עתיד טירה ממוקם במזרח העיר טירה במשולש, באזור שכונתי שבו ממוקמים שני בתי הספר אחד טכנולוגי והשני חטיבת ביניים. כמו כן, בית הספר צמוד לבניין של אשכול פייס ולמגרש כדור הרגל הגדול בטירה.

התיכון נוסד בשנת 1959, בראשו עומד מנהל חדש שנבחר לפני שנתיים מצוות המורים. תלמידי בית הספר ברובם הם תושבי טירה, בעבר למדו בבית הספר תלמידים מאזורים מרוחקים ברחבי הארץ, שהוריהם העדיפו שהילדים ילמדו בבית ספר הנחשב "טוב".

אוכלוסיית התלמידים ברובה מרקע סוציו-אקונומי מעל הממוצע. בית הספר מורכב משלוש שכבות י'-י"ב, בכל שכבה 7 כיתות ,5 כיתות עיוניות וכיתת מב"ר-מסלול בגרות רגיל וכיתת אתג"ר. בכל כתה יש בממוצע כ- 30 תלמיד, ואילו בכיתת מב"ר ואתג"ר 25 תלמיד.

בבית הספר קיימות מגמות רבות שהתלמידים בוחרים בתחילת כתה י'. כל תלמיד מחויב לבחור שני מקצועות מוגברים ממגמות הלימוד הקיימות: ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מחשבים, מדעי סביבה, ביוטכנולוגיה, מדעי בריאות והנדסת תוכנה.

עם פרוס השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה, פורייה, מלאה בעשייה, סיפוק, מימוש והגשמה.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم وبعد. المدرسة قاعدة العلم ، المعرفة ، التربية وتقويم األخالق، هيّ مصنع مستقبل الذين بيدهم رفع شأن مجتمعهم، ومده بالعزة والكرامة والمجد، والتطور والتحليق في سماء التفوق والخلود .
العلم كنز لا ينضب نبعه، وهو يزود صاحبه أكرم الخصال ويصل به إلى أعلى المراتب في الدنيا وفي الاخرة.

نحــن نؤمــن أن المدرســة هــي مؤسســة ّ اجتماعيــة مصغــرة، تجهز وتحضــرطلابهــا إلــى الانتقــال مــن المجتمــعالصغيــر إلــى المجتمــع األكبـيـر حامليــنمعهـم الاخلاق  العاليـة والقيم الانسـانية كالتســامح وتقبــل الاخر والمســؤولية والعطــاء والقدرات الذهنيــة والعقليــة،لشــق ســبيلهم ومســار حياتهــم.
المدرســة تطمــح فــي الوصــول إلــى تحصيـلات هــي حصيلــة حريــة التفكيــروالطمــوح بالامتيــاز. كمــا تؤمــن أن كل فــرد وكل طالــب قــادر علــى أن يصبــح عضــوا صالحــا فعــالا ومســاهما لذاتــه،عائلتــه ومجتمعــه.

נוכחות והתנהלות התלמידים במהלך השיעור:

 1. נוכחות התלמידים בכל השיעורים הנה חובה !
 2. ימי פעילות חינוכית – חברתית בבית הספר ומחוץ לו הם חובה ! היעדרות בלתי מוצדקת מכל  פעילות במסגרת ביה"ס תיחשב  כהפרת משמעת ותטופל בכל חומרת הדין.
 3. בהישמע הצלצול ייכנסו התלמידים בצורה מסודרת לכיתות 
 4. כניסה לכיתה לאחר שהשיעור החל תותר לאחר שהתלמיד יירשם על איחור .
 5. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או במכשירים אלקטרוניים אחרים במהלך השיעור. בתחילת השיעור יש לכבות את המכשיר ולאחסנו בתיק. מכשיר שייתפס על השולחן – יוחרם ויוחזר לידי הורי התלמיד בלבד.
 6. חל איסור מוחלט לאכול ו/או לשתות במהלך השיעור למעט שתית מים.

נוהלי משמעת

 1. תלמיד, שיורחק משיעור בשל הפרעה למהלך התקין  של השיעור,יוצא מהכיתה
 2. המשך הטיפול ייעשה  ע"י מחנך הכיתה או על ידי רכז השכבה  בהתאם לחומרת ההפרעה ולאופייה.
 3. תלמיד שיצבור שלוש הפרעות-יישלח מכתב התרעה להוריו, המכתב יוחזר ע" תלמיד, כשהוא חתום ויתויק בתיקו האישי.
 4. לאחר חמש הפרעות יוזמנו ההורים לשיחת בירור בביה"ס.
 5. בחלוף 30 יום ללא הרשמות, תמחקנה ההרשמות הקודמות, וספירת הרישום תתחיל מחדש.
 6. במקרה של הפרעות חוזרות ונשנות או מקרים של התנהגות חריגה כגון : אלימות פיזית, חוצפה בוטה, עישון, פגיעה באמינות וכו' יטופל התלמיד ע"י  הנהלת ביה"ס.